• ran-moi-giong.jpg
  • ran-moi-sinh-san.jpg
  • ran-moi-thit.jpg

Hỗ trợ online

 

Hotline: 0982 502 722

 

Sản phẩm tiêu biểu

Mua Rắn mối giống tại

Trang Trại Long Định

sẽ được

----------------------

Hỗ trợ kỹ thuật nuôi

rắn mối trong suốt

quá trình nuôi

 ----------------------------

Bao tiêu sản phẩm

đầu ra

--------

bangkhen

Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Long định


Bản đồ đến trang trại

 

Cung CấpMọiLoại GiốngKhách HàngĐang Cần


 


Hình ảnh

Hình ảnh chuồng trại

Một vài hình ảnh chuồng trại chăn nuôi rắn mối. Một vài hình ảnh chuồng trại chăn nuôi rắn mối. Một vài hình ảnh chuồng

Xem thêm...

Hình ảnh thức ăn rắn mối

Một vài hình ảnh thức ăn rắn mối       Một vài hình ảnh thức ăn rắn mối         &nbs

Xem thêm...

Hình ảnh rắn mối

Một vào hình ảnh rắn mối   Một vào hình ảnh rắn mối                  

Xem thêm...

qc left

qcright